SDH v.130_2 - kopie.png
SDH v.130_v1.png

Den požární bezpečnosti

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá všechny hasiče České republiky k propagaci požární ochrany mezi veřejností v rámci dne požární bezpečnosti.
Vyhlášené datum není náhodné, jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci, což bude v letošním roce 13. březen. Cílem této akce by mělo být účinným způsobem propagovat požární ochranu formou preventivněvýchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů, poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a také na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události. Součástí akce by mělo být rovněž seznámení občanů s možnostmi eliminace následků případného požáru a to např. instalací jednoduchých technických zařízení ke včasnému zjištění a ohlášení vzniku požáru nebo úniku plynu.
Vzhledem k jarnímu termínu doporučujeme zaměřit „Den požární bezpečnosti" na prevenci proti jarním požárům způsobeným vypalování suchých porostů a spalováním klestí v lesích, dále působením na školní mládež formou preventivněvýchovných akcí na školách, zabezpečením dne otevřených dveří na
hasičských stanicích a provedením propagačních a preventivněvýchovných akcí na veřejných místech. K této akci vyzýváme rovněž všechny sbory dobrovolných hasičů obcí a podniků.
Aktivní účast může probíhat různou formou například:
. provedení taktických cvičení v místech s velkým soustředěním osob
. den otevřených dveří na hasičských stanicích
. přednášky s ukázkami na školách
. propagace akcí v regionálním tisku a rozhlase
. preventivněvýchovné články v tisku se zaměřením na nebezpečí jarních požárů
. propagace autonomních hlásičů požárů
. provedení kontrol nástupních požárních ploch, příjezdů na sídliště a upozornění špatně
parkujících řidičů vhodným letáčkem
. jiné akce podle místních zvyklostí a podmínek.

S pozdravem „bližnímu ku pomoci"

Ing. Jiří Horáček v.r.
Ing. Břetislav Janošek v.r.
Prezident ČAHD za odb. skupinu prevence

Muži:

Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Závišice 114
2 Tísek 97
3 Hukovice 87
4 Trojanovice 86

Ženy:
Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Hukovice 79
2 Tísek 57
3 Hostašovice 35

Nad 35 let:
Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Výškovice 22
2 JAK-LUK 21
3 Mniší 16
4 Hukovice 8
 
Starší:
Pořadí Družstvo Bez nejhoršího
1. Lubojaty 13
2. Tísek 14
3. Hájov 18
4. Mniší 29
     

Mladší:
Pořadí Družstvo Bez nejhoršího
1. Hájov B 12
2. Trojanovice 16
3. Mniší 19
7. Tísek 41
Naši partneři:
logo MSK.JPG
logo Hostinec.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one