SDH v.130_2 - kopie.png
SDH v.130_v1.png

Historie SDH Tísek

 

Rok 1888 se zapsal do historie naší obce tím, že byl rokem založení dobrovolného hasičského sboru.

 

         Tento čin byl nejen výsledkem uvědomělých snah zabránit škodám způsobených požáry a ochraňovat veřejný i soukromý majetek, ale měl i význam společenský a politický. Nově vzniklý spolek obohatil rodící se hnutí, které  v nejširších vrstvách obyvatel volalo cítění po národním uvědomění a po sociální spravedlnosti. Tak se i členové tehdejšího hasičského sboru v Tísku stali průkopníky pokroku a přispěli svým dílem k obohacení společenského a veřejného života v Tísku a jeho okolí.

Doba organizování Dobrovolné požární ochrany má počátek v šedesátých letech 19. století. Předchůdci prvních dobrovolných sborů byly tzv. sbory nucené a placené. První pokusy se zakládáním prvních českých hasičských sborů byly v roce 1863 v Chrudimi a Slaném, na Moravě v roce 1868 ve Valašském Meziříčí zde je však nutno podotknout, že jak v Čechách, tak i na Moravě existovaly několik dobrovolné hasičské sbory německé. Z dějin hasičstva víme, že německé úřady ve Slezsku zakládání Českých sborů všemožně bránily a zdržovaly. Jejich nápor byl natolik silný, že k založení prvních českých sborů ve Slezsku došlo téměř o dvacet let později, než na Moravě. Nejstarším založeným sborem je sbor v Kylešovicích založený roku 1883, přičiněním učitele Rudolfa Gudricha předního propagátora hasičství ve Slezsku.

O pět let později v roce 1888, byl založen sbor Dobrovolných hasičů v Tísku. V roce 1890 již bylo ve Slezsku 12 sborů, z niž se vytvořila župa která se připojila k Moravské zemské jednotě. Zemská hasičská jednota byla ustavena až 22. dubna 1896, jejímž členem se stal tehdejší dobrovolný sbor v Tísku

Citace zápisu z obecní kroniky, který byl převzat do kroniky sboru:

 ,,Roku 1870 se ustavil sbor dobrovolných hasičů v čele s panem Františkem Dluhošem z čísla popisného 53. Ti pořídili vedle domu číslo 2. na sloupech malou střechu, pod níž uskladnili háky a tyče, jimiž při požáru strhávali hořící krov. Řádný hasičský sbor byl ustaven až v roce 1888. Starostou byl zvolen jmenovaný František Dluhoš. Byla zakoupena ruční vozová stříkačka, kterou uskladnili v kůlně Valentýna Richtera čp. 1, za poplatek 10 Kč ročně až do roku 1890, kdy se postavila hasičská zbrojírna".

V roce založení čítal sbor 34 členů činných a 15 přispívajících. Obec v této době čítala 396 občanů a měla 65 čísel. Ze zákládajících členů, jejichž jména jsou přesně zachycena, je nutno se zmínit především o Františku Dluhošovi, který se více jak 30 let poctivě staral o sbor a stál v jeho čele. Jeho jméno se vyskytuje i v župních zápisech.

 

         Do doby 1. světové války se počet členů pohyboval na stejné výši jako při založení. To je 34-35 členů. Do první světové války odešlo 12 členů, bohužel 7 z nich se už nevrátilo a to Josef Hájek, Alois Richter, Bohumil Lazecký, Jaroslav a Alfons Sommer, Josef a František Dluhošovi. Na jejich památku pořídil pak sbor v roce 1920 za pomocí občanů pomník s nápisem ,, Svým padlým členům a spolubratrům věnuje Dobrovolný hasičský sbor v Tísku". Tento pomník stojí dnes na prostranství u kostela.

 

         Po 1. světové válce měl sbor 48 členů činných a 5 přispívajících. Na tomto stavu se pohyboval až do roku 1938. Chceme-li uzavřít toto období musíme se zmínit o materiálně-technickém vybavení. V zakládajícím roce byla zakoupena ruční stříkačka zvaná berlovka za 1200 zlatých, v roce 1923 ruční čtyřkolová stříkačka za 15000 korun, zde je nutno podotknout, že obě tyto stříkačky byly zakoupeny na dluh a spláceny do roku 1937. Škodou však zůstává, že ani jedna z těchto stříkaček se nezachovala do dnešních dnů, alespoň jako muzejní kusy.

 

         V Počátku německé okupace spousta členů ze sboru odchází a mnozí se pak po osvobození do sboru vůbec nevrátí. Bylo však potěšující, že hodně mladých, kteří byli do sboru v letech 1941 až 1942 naveleni, po osvobození zůstávají a vytvářejí tím základ dnešní organizace. Do čela byl postaven nadšený pracovník Richard Richterek, který s mladými spolupracovníky svým elánem a nadšením, až do své náhle smrti v roce 1957, přispěl nemalou měrou k rozvoji hasičského sboru. Sbor po radostných povalečných dnech čítal 45 členů činných a 9 přispívajících. Rovněž činnost hasičského sboru doznala po osvobození několika organizačních změn. Hasičské sbory byly v rámci okresu rozděleny do okrsků. Nejprve jim byl okrsek Bílovec pak Hrabství, až od roku 1961 Tísek tvořil samostatný okrsek který sdružoval dále Slatinu, Ohradu, Výškovice, Lubojaty a Bítov. Činnost tohoto okrsku Tísek byla ukončena 1.1.1979 kdy došlo k integraci okolních vesnic k Bílovci a spadali jsme pod okrsek Klímkovice. Od 1.1.1987 došlo opět ke změně a spadali jsme pod městský výbor Bílovec. Znovu byl okrsek Tísek založen Ustavující schůzí na Novém Světě 5.2.1993.

Muži:

Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Závišice 114
2 Tísek 97
3 Hukovice 87
4 Trojanovice 86

Ženy:
Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Hukovice 79
2 Tísek 57
3 Hostašovice 35

Nad 35 let:
Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Výškovice 22
2 JAK-LUK 21
3 Mniší 16
4 Hukovice 8
 
Starší:
Pořadí Družstvo Bez nejhoršího
1. Lubojaty 13
2. Tísek 14
3. Hájov 18
4. Mniší 29
     

Mladší:
Pořadí Družstvo Bez nejhoršího
1. Hájov B 12
2. Trojanovice 16
3. Mniší 19
7. Tísek 41
Naši partneři:
logo MSK.JPG
logo Hostinec.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one